Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

Pitufa
16:21
Reposted fromzehteemusik zehteemusik vialaluna laluna
Pitufa
16:01
Pewność siebie nie oznacza, że gdy spotkasz się z ludźmi, zadzierasz nosa i uważasz się za kogoś lepszego. Pewność siebie oznacza, że w spotkaniu z ludźmi jesteś sobą, bo wiesz, że z nikim nie musisz się porównywać
Reposted fromnezavisan nezavisan viabadgal badgal

February 15 2017

Pitufa
11:49
6010 3eba 500
Reposted frompasazerka pasazerka viailovegreen ilovegreen
Pitufa
01:38
5142 620e
Reposted fromtutajjula tutajjula
Pitufa
01:33
Nie sposób odwołać przykrych słów, choćby się ich potem żałowało.
— Kubuś Puchatek
Pitufa
01:23

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viainvisibility invisibility
Pitufa
01:07
5573 de8f 500
Pitufa
01:06
preferuję znajomości przesycone przyjacielskimi obelgami niż nadmierną słodkością
Reposted fromcorin corin viasiostrzanakalka siostrzanakalka
Pitufa
01:04
Nic już nie jest jak kiedyś.
— dałaś dupy, zupo
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viaPicki91 Picki91
Pitufa
00:59
Wiem, że jestem specyficzna. Wiem, że jestem złośliwa i arogancka. Mnie się albo kocha, albo nienawidzi. 
Reposted fromnergo nergo viasiostrzanakalka siostrzanakalka
Pitufa
00:58

February 14 2017

Pitufa
23:46

Jeśli chcesz zrobić coś złego... zrób to porządnie! 

Reposted fromtutajjula tutajjula
Pitufa
23:41
2881 06c3
Reposted frommslexi mslexi viasignofthemoth signofthemoth
23:26
5755 b608 500

Jade McDaniel taken by Jack Belli

Downtown Los Angeles

jackbelli.com

Reposted fromwestwood westwood viaavantasian avantasian
Pitufa
23:21
Uważaj na ludzi,których miejsce jest w przeszłości. Nie wpuszczaj ich z powrotem do swojego życia.
— H.Coben "Tęsknię za tobą"
Reposted fromsinglelady21 singlelady21 viakoloryzacja koloryzacja
Pitufa
23:12
Wpajałem jej: mierz wysoko. Strzeliła mi w łeb.
— Stanisław Jerzy Lec "Mysli nieuczesane"
Pitufa
22:56
Zastanów się, to tylko 8 sekund
a z nią mogłeś spędzić całe życie..
— najdłuższa podróż
Reposted fromlike-a-star like-a-star viakoloryzacja koloryzacja
Pitufa
22:37
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Reposted fromrysiekpotrafi rysiekpotrafi viaweruskowa weruskowa
Pitufa
22:33

July 05 2015

Pitufa
17:26
5132 b5f7
Reposted fromsaiwala saiwala
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl