Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2018

Pitufa
18:13
9511 ea82 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viaBabson Babson

February 07 2018

Pitufa
12:32
7375 718e 500
Reposted fromkrainakredek krainakredek viaasylopath asylopath
Pitufa
12:25
7583 287d 500
Reposted frompiehus piehus viaasylopath asylopath
Pitufa
12:25
Jesteś dziełem sztuki i nikt nie ma prawa odbierać ci tej wartości. Jesteś odciskiem indywidualności tworzącym świat różnorodnym. Jesteś prototypem, pięknym egzemplarzem o unikalnych detalach nie do podrobienia.
— "Porypana panna"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaasylopath asylopath
Pitufa
12:23
Biorę ją za podbródek i jeszcze raz całuję, i mówię, że mam nadzieję, że to będzie częściej niż czasami, i że myślę o niej w każdej minucie, i że oddałbym tysiąc minut za jedną minutę z nią. Takich słów nigdy nikomu nie mówiłem i nie wiedziałem, że noszę je w sobie.
— Suzanne Kingsbury – Lato kiedy kochał mnie Fletcher Greel
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaasylopath asylopath
12:19
Uwielbiam patrzeć na to jak ślicznie się uśmiecha. Zwłaszcza wtedy, gdy uśmiecha się dzięki mnie.
— (via niewidoczny-smutek)
Reposted fromdivi divi viaasylopath asylopath

September 12 2017

Pitufa
18:06
Trudno mówić o szczęściu, gdy jesteśmy niezadowoleni z dzisiaj, zatroskani o jutro i rozżaleni decyzjami podjętymi wczoraj.
Reposted fromthesmajl thesmajl viamalajnaina malajnaina
Pitufa
18:06
Nie jestem niczyim światem, oczkiem w głowie, całym życiem.
Bywam dodatkiem. Nic nie znaczącym. Na nudę. Na chwilę.
— dodatek
Reposted fromdepresja depresja viaMigotliwa Migotliwa
Pitufa
18:04
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush

August 24 2017

Pitufa
10:37
5864 eeab
Reposted fromkarahippie karahippie viabeinthe beinthe
Pitufa
09:04
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.
http://kobietanakonkretach.pl/jak-stworzyc-milosc/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabeinthe beinthe
Pitufa
08:45
Reposted frombluuu bluuu viaavooid avooid
Pitufa
08:45
Pitufa
08:44
7267 c965
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaidl3xh0p3 idl3xh0p3

August 14 2017

14:07
14:07
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

Pitufa
13:36
8430 9c52 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaancyk ancyk
13:35
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viaitmakesmecalm itmakesmecalm
13:31
Hm, czy pobudka o piątej rano w listopadzie może być przyjemna?
Nie?
No to wyobraź sobie, że wygrałeś milion dolarów i musisz wstać właśnie o piątej, by jechać odebrać tę nagrodę.
I co, będzie to przyjemne wstawanko czy nie?
Czyli to nie godzina, ale powód, dla którego musimy wstać decyduje o naszym nastroju w chwili przebudzenia
— Borszewicz (via arktyczne-oczy)
Reposted fromsoplica soplica viaeternaljourney eternaljourney
Pitufa
13:28
Dostęp do seksu jest teraz najłatwiejszy w historii. Internet sprawił, że kobiety i mężczyzn można zamawiać jak skrzydełka w KFC. Mężczyźni tracą zdolność zdobywania kobiet. Bo, nie muszą tego robić. Jak nie ta, to następna.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viawithoutworry withoutworry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl