Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

Pitufa
15:58
1590 b855
Reposted fromSkydelan Skydelan viaxmoshix xmoshix

April 18 2017

Pitufa
20:32
9458 fe89 500
Reposted fromSupremeNav SupremeNav viabarock barock

April 14 2017

Pitufa
11:26
0551 d140 500
Xavier Dolan
Reposted fromVictorialies Victorialies viahormeza hormeza
Pitufa
11:24
3751 5645 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viahormeza hormeza
Pitufa
11:22
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Pitufa
11:20
– Szczerze? Jestem zmęczona. Facet roześmiał się.   – Niedługo świt – przypomniał. Potrząsnęłam głową.  – Nie chodzi mi o takie zmęczenie.  – To o jakie?  – O takie… Takie prawdziwe, dogłębne. Takie, którego nie możesz odespać. Jestem zmęczona… byciem.  Milczał przez dłuższą chwilę, a potem zwolnił i kątem oka dostrzegłam, że patrzy na mnie.  – Nie okazujesz tego – powiedział. – Nie okazuję wielu rzeczy.  Kolejne trzy kroki w absolutnej ciszy. – To pewnie też jest męczące.
— Cora Carmack, Coś do ocalenia
Reposted frommefir mefir viamadadream madadream

March 29 2017

09:20
9572 ef2f 500

nuaideia:

Igor Palmin 
Moscow, 1980

Reposted fromLittleJack LittleJack viasomebunny somebunny
Pitufa
09:01
9224 7246
Gorzko w sumie. 
Reposted fromrol rol viapiehus piehus

March 28 2017

Pitufa
22:11
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy vianienienie nienienie
Pitufa
22:06
Najpiękniejszym widokiem jest człowiek uśmiechający się z Twojego powodu, szczególnie, jeśli jest to człowiek, który ukradł Ci choć kawałek twojego wnętrza.
Pitufa
22:06
Myślę, że największym komplementem dla faceta od jego kobiety jest to, gdy ona przyznaje, że chce by on był ojcem jej dzieci. Gdy chce mieć pociechy, które będą miały jego, najcudowniejsze na świecie, oczy, wielkie serce i nerwy ze stali.
— kocham jak szalona 190317
Pitufa
22:06
Miałem zamiar podejść do Ciebie i zapytać, czy masz wolny wieczór, ale uświadomiłem sobie, że wieczór to za mało, więc chciałbym zapytać od razu, czy masz dla mnie wolne całe swoje życie.
— Piotr Adamczyk, z książki, która ukaże się we wrześniu

March 22 2017

Pitufa
14:30
4700 16d6
Reposted fromiwillbefine iwillbefine viakotfica kotfica
Pitufa
14:21
Ten pocałunek był znakiem. To była ulga i byliśmy tak tym upici, że przylgnęliśmy do siebie, tak jakbyśmy czekali na ten pocałunek przez całe życie.
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viadeparter departer

March 19 2017

22:09
Pitufa
22:08
6830 9559
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacynamon cynamon
Pitufa
20:49
5919 0bf1 500
Pitufa
20:47
0619 ff72 500
Pitufa
20:46
4237 4350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacynamon cynamon
Pitufa
20:46
1825 8d05
Reposted fromdailylife dailylife viacynamon cynamon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl