Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

Pitufa
22:06
Miałem zamiar podejść do Ciebie i zapytać, czy masz wolny wieczór, ale uświadomiłem sobie, że wieczór to za mało, więc chciałbym zapytać od razu, czy masz dla mnie wolne całe swoje życie.
— Piotr Adamczyk, z książki, która ukaże się we wrześniu

March 22 2017

Pitufa
14:30
4700 16d6
Reposted fromiwillbefine iwillbefine viakotfica kotfica
Pitufa
14:21
Ten pocałunek był znakiem. To była ulga i byliśmy tak tym upici, że przylgnęliśmy do siebie, tak jakbyśmy czekali na ten pocałunek przez całe życie.
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viadeparter departer

March 19 2017

22:09
Pitufa
22:08
6830 9559
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacynamon cynamon
Pitufa
20:49
5919 0bf1 500
Pitufa
20:47
0619 ff72 500
Pitufa
20:46
4237 4350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacynamon cynamon
Pitufa
20:46
1825 8d05
Reposted fromdailylife dailylife viacynamon cynamon
20:46
2727 c479 500
Reposted fromerial erial viacynamon cynamon
Pitufa
13:47
5419 75d3 500
Reposted fromcynamon cynamon viaphotoola photoola
13:41

March 18 2017

14:13
6773 7753 500
Reposted fromhelterskelter helterskelter viatractable tractable
Pitufa
13:18
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viawartimenovelty wartimenovelty
13:16
5005 9582 500

dontstrayfromthepack:

Got this cute moon phase watch today from amazon, I love it so much.

Reposted fromtosiaa tosiaa viatulele tulele

March 17 2017

Pitufa
16:11
0382 9d96 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaangeliquee angeliquee
16:06
6167 e8fc 500

eutanazj-a:

My photo

Reposted fromKiro Kiro

March 16 2017

Pitufa
12:37
Odchodziłem od zmysłów. Teraz odchodzę od złych myśli i złych słów.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
Pitufa
11:44
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viawonderwall wonderwall
Pitufa
10:55
  Nie ma nic gorszego, niż siedzieć obok kobiety, na którą chciałoby się przez cały czas patrzeć.
— Dawid Foenkinos _ "Delikatność"
Reposted fromIriss Iriss viatoolong toolong
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl