Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2017

Pitufa
18:06
Trudno mówić o szczęściu, gdy jesteśmy niezadowoleni z dzisiaj, zatroskani o jutro i rozżaleni decyzjami podjętymi wczoraj.
Reposted fromthesmajl thesmajl viamalajnaina malajnaina
Pitufa
18:06
Nie jestem niczyim światem, oczkiem w głowie, całym życiem.
Bywam dodatkiem. Nic nie znaczącym. Na nudę. Na chwilę.
— dodatek
Reposted fromdepresja depresja viaMigotliwa Migotliwa
Pitufa
18:04
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush

August 24 2017

Pitufa
10:37
5864 eeab
Reposted fromkarahippie karahippie viabeinthe beinthe
Pitufa
09:04
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.
http://kobietanakonkretach.pl/jak-stworzyc-milosc/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabeinthe beinthe
Pitufa
08:45
Reposted frombluuu bluuu viaavooid avooid
Pitufa
08:45
Pitufa
08:44
7267 c965
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaidl3xh0p3 idl3xh0p3

August 14 2017

14:07
14:07
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

Pitufa
13:36
8430 9c52 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaancyk ancyk
13:35
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viaitmakesmecalm itmakesmecalm
13:31
Hm, czy pobudka o piątej rano w listopadzie może być przyjemna?
Nie?
No to wyobraź sobie, że wygrałeś milion dolarów i musisz wstać właśnie o piątej, by jechać odebrać tę nagrodę.
I co, będzie to przyjemne wstawanko czy nie?
Czyli to nie godzina, ale powód, dla którego musimy wstać decyduje o naszym nastroju w chwili przebudzenia
— Borszewicz (via arktyczne-oczy)
Reposted fromsoplica soplica viaeternaljourney eternaljourney
Pitufa
13:28
Dostęp do seksu jest teraz najłatwiejszy w historii. Internet sprawił, że kobiety i mężczyzn można zamawiać jak skrzydełka w KFC. Mężczyźni tracą zdolność zdobywania kobiet. Bo, nie muszą tego robić. Jak nie ta, to następna.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viawithoutworry withoutworry
13:04
4562 3358
Reposted fromamatore amatore viaoutline outline
Pitufa
13:02
3622 e957 500
Reposted fromoutoflove outoflove viailovegreen ilovegreen

July 27 2017

15:08

July 25 2017

Pitufa
13:15
2085 8a2d 500
Reposted frommessclew messclew viaaanetaxx aanetaxx
Pitufa
13:14
Reposted fromFlau Flau viaAbbaPater AbbaPater
Pitufa
13:12
Nie myl głupoty z odwagą, a wygody ze szczęściem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl