Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2019

Pitufa
22:52
6494 d5b7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMerrry98 Merrry98
Pitufa
22:46
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente vialexxie lexxie

May 16 2019

Pitufa
08:06
Pitufa
07:45
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatouchthesky touchthesky

December 13 2018

Pitufa
09:47
4481 54ad 500
Reposted fromgrobson grobson viaZircon Zircon
Pitufa
09:47
4482 2f4a 500
Reposted fromgrobson grobson viaZircon Zircon
Pitufa
09:28
Pitufa
09:27

December 12 2018

Pitufa
22:42
1924 36ee
Pitufa
22:41
świąteczny poradnik prezentowy.

February 28 2018

Pitufa
18:13
9511 ea82 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viaBabson Babson

February 07 2018

Pitufa
12:32
7375 718e 500
Reposted fromkrainakredek krainakredek viaasylopath asylopath
Pitufa
12:25
7583 287d 500
Reposted frompiehus piehus viaasylopath asylopath
Pitufa
12:25
Jesteś dziełem sztuki i nikt nie ma prawa odbierać ci tej wartości. Jesteś odciskiem indywidualności tworzącym świat różnorodnym. Jesteś prototypem, pięknym egzemplarzem o unikalnych detalach nie do podrobienia.
— "Porypana panna"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaasylopath asylopath
Pitufa
12:23
Biorę ją za podbródek i jeszcze raz całuję, i mówię, że mam nadzieję, że to będzie częściej niż czasami, i że myślę o niej w każdej minucie, i że oddałbym tysiąc minut za jedną minutę z nią. Takich słów nigdy nikomu nie mówiłem i nie wiedziałem, że noszę je w sobie.
— Suzanne Kingsbury – Lato kiedy kochał mnie Fletcher Greel
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaasylopath asylopath
12:19
Uwielbiam patrzeć na to jak ślicznie się uśmiecha. Zwłaszcza wtedy, gdy uśmiecha się dzięki mnie.
— (via niewidoczny-smutek)
Reposted fromdivi divi viaasylopath asylopath

September 12 2017

Pitufa
18:06
Trudno mówić o szczęściu, gdy jesteśmy niezadowoleni z dzisiaj, zatroskani o jutro i rozżaleni decyzjami podjętymi wczoraj.
Reposted fromthesmajl thesmajl viamalajnaina malajnaina
Pitufa
18:06
Nie jestem niczyim światem, oczkiem w głowie, całym życiem.
Bywam dodatkiem. Nic nie znaczącym. Na nudę. Na chwilę.
— dodatek
Reposted fromdepresja depresja viaMigotliwa Migotliwa
Pitufa
18:04
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush

August 24 2017

Pitufa
10:37
5864 eeab
Reposted fromkarahippie karahippie viabeinthe beinthe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl